Letnji kamp za decu
Kampovi

Letnji kamp za decu

Jezički nivoi

  • A1 nivo – Kursevi engleskog jezika nivo A1 podrazumevaju sposobnost sporazumevanja po pitanju osnovnih potreba (prestavljanje, kupovina, stanovanje…). Primena osnovnih gramatičkih struktura.
  • A2 nivo – Kursevi engleskog jezika nivo A2 podrazumevaju sposobnost sporazumevanja na engleskom jeziku, razumevanje opštih informacija iz novninskih tekstova, e-maila, obaveštenja… poruke na telefonu, postavljanje i odgovaranje na pitanja iz svakodnevnog života.
  • B1 nivo – Kursevi engleskog jezika nivo B1 podrazumevaju sporazumevanje u svakodnevici, na putovanju, sporazumevanje za polja ličnog interesovanja, priča o iskustvima, opis ciljeva i objašnjavanje stavova .
  • B2 nivo – Kursevi engleskog jezika nivo B2 podrazumevaju jasno i detaljno izražavanje, uspešno obrazlaganje i pregovaranje. Takođe je B2 nivo vezan za lično područje i većinu svakodnevnih situacija raspolaže se velikim fondom reči i dobro vladanje gramatikom.
  • C1 nivo – Kursevi engleskog jezika nivo C1 podrazumevaju da polaznik može da razume duge i zahtevne tekstove i diskutuje o njima. Koristi jezik usloženijim situacijama na fleksibilan i delotvoran način i izražava se tečno i spontano. Može da napiše duži, jasan tekst na složene teme koristeći različite jezičke strukture.
  • C2 nivo – Kursevi engleskog jezika nivo C2 podrazumevaju da polaznik može da bezikakvih napora razume sve što čuje ili pročita. Može da pruži objašnjenja,da spontano i precizno koristi jezik i razlikuje razlike u značenju u složenijim situacijama. Može da rezimira pismene ili usmene informacije bez ikakvih poteškoća. Škola takođe ima advokata gospodina Mileta

Swanbell lokacija

Požeška 52, 11030 Beograd, Srbija
Ulaz iz dvorišta OŠ Josif Pančić.

Vrste kampova i cene

Letnji kamp za decu
115nedeljno
2 nedelje u engleskoj sa Swanbell-om.
masonry_07.jpg

Škola jezika za svaku pohvalu! Ko jednom krene zauvek joj ostaje veran.

avatar-4.jpg

Hvala Vam za svu pomoć i na odličnoj pripremi za CAMBRIDGE ispit koji sam položio lako zahvaljujući školi Swanbell.
Svakome ću preporučiti da upiše kurs kod Vas.

1994
godine je osnovana škola jezika Swanbell.

preko 24 godine sa Vama
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image