Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Opšti kursevi jezika › Opšti kursevi jezika

Opšti kursevi jezika


U školi Swanbell postoje različite vrste kurseva u zavisnosti od uzrasta i jezičkog nivoa učenika: 

 • Kursevi za predškolski uzrast (5 - 7 godina) Fond: 72 školska časa, Trajanje: 36 nedelja, Cena:  320 e
 •  
 • Kursevi za mlađi školski uzrast (7 - 12 godina) Fond: 96 školskih časova, Trajanje: 36 nedelja, Cena: 350 e
 • Kursevi za stariji školski uzrast (12 - 15 godina) Fond: 96 školskih časova, Trajanje: 36 nedelja, Cena: 388 e
 • Omladinski kursevi (15 – 18) Fond:  68 školskih časova, Trajanje: 15 nedelja. Cena: 200 e
 • Kursevi za odrasle (18+)  Fond: 68 školskih časova, Trajanje: 15 nedelja, Cena: 200 e
 • Vikend kursevi:  U ponudi su vikend kursevi u trajanju od 6 nedelja, subotom I nedeljom po 120 min. Promo cena 100 e.
 • Individualni kursevi: Fond: prema potrebama polaznika, Trajanje: od 20 do 40 dvočasa, Cena: od 16 e
 • Poslovni engleski* 40 časova po 60 minuta, Trajanje: 3,5 meseca  Cena: 175 e
 • Pripremni kursevi za KET, PET, FCE, CAE, CPE ispite, Fond: od 60 od 128 časova, u zavisnosti od nivoa i intenziteta kursa, Cena od 240 e do 350 e
 • Pripremni kursevi za TOEFL ispit: Fond: od 30 do 45 dvočasa, Trajanje: od 8 nedelja do 12 nedelja, Cena: od 200 do 240 e
 • Pripremni kursevi za IELTS ispit: Fond od 30 do 45 dvočasa, Trajanje: od 8 do 12 nedelja, Cena: od 200 do 240 e
 • Pripremni kursevi za GOETHE ispit: Fond: 43 školska časa, Trajanje: 12 nedelja, Cena: 199 e
 • Konverzacijske radionice:
 •     Potreban minimum: B1 + jezički nivo
 •     Broj  polaznika u grupi: od 2 do 10
 •     Radionice su namenjene sticanju većeg samopouzdanja u usmenom izražavanju
 •     Teme: Svakodnevni život, putovanja, pop kultura, umetnost
 •     Fond časova: 4 časa od po 60min ili 20 školskih časova
 •     TERMIN: petkom od 18:00 – 19:00 časova
 •     Cena: za 20 školskih časova 160 e

Srpski za strance: Fond: 40 školskih časova, Trajanje 12 nedelja, Cena: 600 e

         
         
         
         
 

 

 

 *U okviru poslovnih kurseva u ponudi imamo:

Specijalističke kurseve:

 • ◊ Engleski za poslovne ljude (Business English Course) 
 • ◊ Engleski za marketing (English for Marketing) 
 • ◊ Engleski za bankarstvo (English for Banking) 
 • ◊ Engleski za menadžment (English for Management) 
 • ◊ Engleski za građevinarstvo (English for Building Engineering) 
 • ◊ Engleski za policiju i carinike (English for Customs and Law Enforcement) 
 • ◊ Engleski za novinare (English for Journalism) 

U saradnji sa Britanskim savetom vršimo pripreme i za Cambridge ESOL ispite (međunarodno priznate ispite) na kojima naši učenici pokazuju veoma visok nivo prolaznosti. Prošle godine Swanbell škola je dobila i bronzanu akreditaciju u okviru Addvantage programa sa Britanskim savetom.

 

Što se mlađeg uzrasta tiče, to su ispiti Starters, Movers i Flyers (7 - 12 godina) uz koje se kod dece postepeno razvija usvajanje najvažnijih jezičkih veština (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Dobijanjem prvih jezičkih diploma Univerziteta u Kembridžu deca stiču samopouzdanje i osnov za polaganje složenijih ispita: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, kao i za ispite TOEFL I TOEIC. Ove diplome su priznate od strane Ministarstva prosvete republike Srbije, a svoju validnost imaju i prilikom nastavljanja školovanja ili zaposlenja u inostranstvu.