Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Naš metod › Naš metod

Naš metod

 

Metod rada u našem Centru stimulativnog je karaktera, a taj elan se prenosi na svakog učenika. Osnovni princip rada je učenje jezika kroz komunikaciju od samog početka. Kursevi jezika su podeljeni na kurseve za predškolski uzrast, mlađi školski uzrast, stariji školski uzrast i kurseve za odrasle. Grupe za decu obrazuju se od 3 do 8 polaznika, dok su odrasli u grupama od 3 do 6 polaznika. Kursevi engleskog za decu od 4+ godina su organizovani na zabavan i zanimljiv način. Metod rada obuhvata sve jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje, razumevanje i govor), s tim da deca do sedme godine ne čitaju i ne pišu, već specijalnim pristupom naših profesora odgovaraju na pokret i zvuk, i to kroz igru ili crtež. Od 7+ godina deca se postepeno uvode u strani jezik, a samopouzdanje stiču direktnim pristupom - kroz podražavanje svakodnevnih životnih situacija, skeč i glumu. Na ovaj način vaše dete  će  ovladati osnovnim veštinama sporazumevanja na engleskom jeziku. Deca su na različite načine motivisana da uče i razvijaju svoje jezičke sposobnosti.