Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Metodologija rada › Metodologija rada

Metodologija rada

 

Metodologija rada u našem Centru zasniva se na stimulativnom karakteru koji se prenosi na svakog učenika. Osnovni princip rada je učenje jezika kroz komunikativni pristup od samog početka učenja. Kursevi jezika su podeljeni na kurseve predškolskog uzrasta, mlađeg školskog uzrasta, starijeg školskog uzrasta i kurseve za odrasle. Grupe za decu imaju od 3 do 8 polaznika, dok su odrasli u grupama od 3 do 6 polaznika. Kursevi engleskog za decu od 4+ godina su organizovani na zabavan i interesantan način. Metoda rada obuhvata sve jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje, razumevanje i govor) s tim da deca do sedme godine ne čitaju i ne pišu već specijalnim pristupom naših profesora odgovaraju na pokret i zvuk, a sve to kroz igru ili crtež. Od 7+ godina deca se postepeno uvode u strani jezik stičući samopouzdanje direktnim pristupom kroz podražavanje svakodnevnih životnih situacija, skeč i glumu. Na ovaj način  vaše dete  će  ovladati osnovnim veštinama za sporazumevanje na engleskom jeziku. Deca su motivisana na razne načine da uče i razvijaju svoje jezičke sposobnosti.