Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › › Priprema za Cambridge ispite

Priprema za Cambridge ispite


U saradnji sa Britanskim savetom vršimo pripreme i za Cambridge ESOL ispite (međunarodno priznate ispite) na kojima naši učenici pokazuju veoma visok nivo prolaznosti. Prošle godine Swanbell škola je dobila i bronzanu akreditaciju u okviru Addvantage programa sa Britanskim savetom.

Što se mlađeg uzrasta tiče, to su ispiti Starters, Movers i Flyers (7 - 12 godina) uz koje se kod dece postepeno razvija usvajanje najvažnijih jezičkih veština (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Dobijanjem prvih jezičkih diploma Univerziteta u Kembridžu deca stiču samopouzdanje i osnov za polaganje složenijih ispita: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, kao i za ispite TOEFL I TOEIC. Ove diplome su priznate od strane Ministarstva prosvete republike Srbije, a svoju validnost imaju i prilikom nastavljanja školovanja ili zaposlenja u inostranstvu.

Prijava za kurs

Vaše ime i prezime: Obavezno upisati!
Kontakt telefon: Obavezno upisati!
Kontakt e-mail:
Izaberite kurs: Obavezno upisati!
Dodatna poruka: