Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Engleski jezik › Engleski jezik

Engleski jezik

 Engleski jezik je zapadnogermanski koji potiče iz Engleske, a takođe se koristi kao maternji jezik u drugim državama Ujedinjenog Kraljevstva - Škotskoj, Velsu, i Severnoj Irskoj, u Republici Irskoj, SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi, i brojnim drugim zemljama. Engleski je trenutno četvrti najrasprostranjeniji jezik na svetu, sa nekih 380 miliona govornika.


Ovo su jezički nivoi škole Swanbell prema nivoima CEFR-a za decu i odrasle sa odgovarajućim ispitima

DECA OPŠTI NIVO NIVO I KURS YALS NIVO EVROPSKI NIVO OPŠTI NIVO POSLOVNI ISPITI ODRASLI 20+
Do 6 Predškolski Predškolski C E c E     Nivo i Kurs
Predškolski B E b
Predškolski A E a Pripremni
7 do 10 Mlađi školski Početni C A1 c A1  
Početni B A1 b Young Learners
STARTERS
MOVERS
FLYERS
Početni b
Početni A  A1 a Početni a
Srednji 1 C A2 c A2  
11 do 14 Stariji Školski Srednji 1 B A2 b Srednji 1 b
Poslovni 1 b
Srednji 1 A A2 a KET Srednji 1 a
Poslovni 1 a
Srednji 2 B B1 b B1   Srednji 2 b
Poslovni 2b
Srednji 2 A B1 a PET BEC 1 Srednji 2 a
Poslovni 2 a
15 do 19 Omladionci Viši 1 B B2 b B2     Viši 1 b
Poslovni 3 b
Viši 1 A B2 a  FCE BEC 2 Viši 1 a
Poslovni 3 a
Viši 2 B C1 b C1     Viši 2 b
Poslovni 4 b
Viši 2 A C1 a CAE BEC 3 Viši 2 a
Poslovni 4 a
Napredni B C2 b C 2     Napredni b
Napredni a C2 a CPE Napredni a

 Prijava za kurs

Vaše ime i prezime: Obavezno upisati!
Kontakt telefon: Obavezno upisati!
Kontakt e-mail:
Izaberite kurs: Obavezno upisati!
Dodatna poruka: